Alvinnenberg in Heverlee

Alvinnenberg is een woonvoorziening en een ondersteuningsdienst voor volwassen personen met een verstandelijke of meervoudige handicap.

De zorg die aangeboden wordt is vraaggestuurd. Er wordt vertrokken vanuit een groot respect voor de zelfbepaling , de eigen mogelijkheden en de oorsprong van de cliënt.

Ons uitgangspunt of onze missie is het recht van iedere persoon op een kwaliteitsvol bestaan in een inclusieve samenleving. 

Aan de aanvrager wordt de mogelijkheid geboden om een dag mee te draaien in de dag -of woonondersteuning .

 

Organisatie: Alvinnenberg
Adres: Gaston Feremanslaan 27 Heverlee 3001 Vlaams-Brabant

Contactpersoon: Verhaegen Peter
Telefoon: 016 30 88 88
Email: coordinatorbw@alvinnenberg.be