De Lovie vzw

De Lovie vzw ondersteunt 600 jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap. Deze ondersteuning gebeurt steeds op maat van de persoon in nauw overleg met zijn netwerk. ‘Kwaliteit van leven’ is hierin het belangrijkste principe.

Verwachting: “Zoveel mogelijk gewoon, zo weinig mogelijk uitzonderlijk”. Je leert de ondersteuning kennen op maat van persoon met verstandelijke handicap in nauw overleg met zijn netwerk: tijdelijk, langdurig, ambulant, mobiel, … en neemt kennis van initiatieven die de verwevenheid en integratie met de maatschappij bevorderen.

 

Organisatie: De Lovie vzw
Adres: Krombeekseweg 82 Poperinge 8970 West-Vlaanderen

Contactpersoon: Geert Vannieuwenhuyze
Telefoon: 057 33 49 65
Email: geert.vannieuwenhuyze@delovie.be