Kinderopvang Baloe

Baloe staat open voor alle inwonende en/of schoolgaande kinderen van de stad Scherpenheuvel-Zichem, van het lager- en kleuteronderwijs. Ook kinderen, van het lager- en kleuteronderwijs, van nieuw samengestelde gezinnen, die tijdens de vakanties bij een ouder verblijven die in Scherpenheuvel-Zichem woont, kunnen van de kinderopvang gebruik maken.  Baloe wil alle kinderen opvangen en discrimineert niemand op basis van cultuur, afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging.

Wij zijn hiervoor professioneel uitgerust en beschikken over medewerkers die optimale ontplooiingskansen willen bieden aan elk kind.

Organisatie: Gemeentebestuur Scherpenheuvel-Zichem
Adres: August Nihoulstraat 76 - 3270 Scherpenheuvel

Contactpersoon: Jurgen Janssens
Telefoon: 013 35 24 27
Email: jurgen.janssens@scherpenheuvel-zichem.be