Verpleegkunde

SAMENGEVAT

  • verlenging studieduur van drie naar vier jaar
  • uitgebreidere theorie met een sterk wetenschappelijke onderbouw
  • meer stage in de zorgsector
  • automatische erkenning als verpleegkundige in de Europese Unie

 

Hero_visual_homepage_960x390.jpg

 De professionele bacheloropleiding verpleegkunde wordt 4 jaar

Vlaanderen. 
De gezondheidszorg wordt steeds complexer. De technologie en de wetenschap staan niet stil, en ook de patiënt evolueert. De bevolking wordt ouder en de patiënt mondiger. De zorg van de toekomst is innovatief en heeft nood aan een frisse kijk, slimme oplossingen en een hart voor mensen. Dit vraagt om een andere aanpak van de verpleegkunde, waarbij kwaliteit, veiligheid van de patiënt en multidisciplinair teamwork centraal staan. Daarom wordt de professionele bacheloropleiding verpleegkunde grondig vernieuwd, zodat jij er helemaal klaar voor bent.

 

Wat verandert er
vanaf volgend academiejaar (2016-2017) aan de professionele bacheloropleiding verpleegkunde?

 

1. DE STUDIEOMVANG
De opleiding omvat 240 studiepunten in plaats van 180, en wordt gespreid over 4 in plaats van over 3 jaar.

2. HET OPLEIDINGSTRAJECT
Dankzij de uitgebreide theorie en praktijk ben je met dit diploma opgeleid tot verpleegkundige die in de toekomst garant staat voor deskundige en professio- nele patiëntenzorg.

Theorie
Je verwerft grondige wetenschappelijk kennis via hoorcolleges, groepswerk, zelfstudie, simulatie- en/of vaardigheidsonderwijs. Zo verkrijg je de vereiste competenties en basisvaardigheden. Je krijgt o.a. een wetenschappelijke basis anatomie, fysiologie, pathologie, klinisch redeneren, farmacologie, ...

Praktijk
Leren op de werkvloer is cruciaal in je opleiding tot verpleegkundige. Daarom wordt er (minstens) 2.300 uur stage in de zorgsector gepland. Ook internationale stages zijn mogelijk. Daarbij leer je in teamverband en door rechtstreeks contact met de patiënten de juiste zorg te plannen, verstrek- ken en beoordelen. Je ervaart hoe de zorgsector georganiseerd wordt. Je leert als teamleider op te treden en bouwt de nodige competenties op om bijvoorbeeld gezondheidseducatie te geven aan individuen en/of groepen.

 

Vier redenen om voor de professionele bachelor-opleiding verpleegkunde te kiezen:

1. VERRASSENDE EN GEGARANDEERDE KEUZE AAN JOBS
Met deze generieke en brede opleiding kan je aan de slag in alle sectoren van de gezondheidszorg en vind je heel snel werk. Je kan starten op alle afdelingen van een ziekenhuis, in de thuisverpleegkunde, in de geestelijke gezondheidszorg, in een woonzorg- centrum, in de maatschappelijke en preventieve gezondheidszorg, ... Ook jobs in onderwijs, beleid of onderzoek zijn mogelijk. Je kan als werknemer of als zelfstandige aan de slag. Het is aan jou om je carrière uit te bouwen in de richting die jij wil.

2. DOORGROEIMOGELIJKHEDEN
Je kan als bachelor verpleegkunde tijdens je loopbaan doorgroeien in verschillende functies zoals o.a. verpleegkundig specialist of leidinggevende. Je kan ook verder studeren. Denk maar aan de masteropleiding verpleeg- en vroedkunde, een postgraduaat of tal van andere vormingen.

3. CONTRACTSTAGE IN HET LAATSTE JAAR
In het vierde opleidingsjaar is een contractstage van 800 uur ingebouwd. Je doorloopt twee stages van 400 uur, gespreid over het academiejaar waarbij je werkt als verpleegkundige-in-opleiding. Je werkt bij één of twee werkgevers. De eerste contractstages zullen plaatsvinden vanaf academiejaar 2019-2020. Momenteel wordt er nog verder bekeken of er een vergoeding voor verpleegkundigen-in-opleiding kan worden geregeld, zodat studenten het studentenstatuut kunnen behouden, en het bv. geen impact heeft op het kindergeld. Je krijgt tijdens die stages de bijhorende verantwoordelijkheid voor patiënten. De stage kan (indien gewenst) ook plaatsvinden in het buitenland.

4. EUROPEES ERKEND DIPLOMA
Deze opleiding beantwoordt aan alle Europese normen en richtlijnen waardoor je met dit diploma automatisch het beroep van verpleegkundige kan uitoefenen in de Europese Unie, en ook daarbuiten internationaal aan de slag kunt.

Links naar scholen:

Bachelor opleidingen: