vzw De korenbloem

De Korenbloem is een woonzorgcentrum waar geleefd en gewerkt wordt volgens de principes van kleinschalig genormaliseerd wonen met leefgroepen van 15 tot 23 personen. Er zijn 3 dagverzorgingscentra  waarbij de werking opgesplitst wordt voor:

  • Jonge mensen met dementie
  • Ouderen met dementie ( begeleiding primeert op zorg)
  • Valide personen en fysisch zorgbehoevende personen

Wij gaan uit van een zorg waar respect en autonomie van de gebruiker centraal staat binnen een huiselijke en warme sfeer maar met een blijvende betrokkenheid in de buurt en de maatschappij.

De Korenbloem werd gekozen door minister Vandeurzen als pilootproject zorg  om op een innoverende wijze begeleiding voor personen met jongdementie uit te werken.

 

Organisatie: vzw De korenbloem
Adres: Pieter de Conincklaan 12 Kortrijk 8500 West-Vlaanderen

Contactpersoon: Michèle Desmet
Telefoon: 056 26 01 01
Email: desmet.michele@dekorenbloem.net