Woonzorcentrum Keyhof (Woonzorgnet-Dijleland vzw)

Met de recente hedendaagse nieuwbouw groeide Keyhof uit tot een  hoogstaand kwaliteitsvol woonzorgcentrum. Dit kleinschalig en warm huis straalt betrokkenheid en huiselijkheid uit en bestaat  uit 8 woningen voor 8 bewoners en 9 zorgflats. De principes van kleinschalig genormaliseerd wonen zijn de leidraad voor het dagelijks leven. Op het domein bevinden zich eveneens 30 moderne assistentiewoningen.

WZC Keyhof staat voor Zo Aangenaam Wonen. De sfeer in de kleinschalige woningen, de groene omgeving, de benadering van de medewerkers, het wooncomfort: alles ademt hier rust, respect en  hartelijkheid uit. 

Hier wonen en werken unieke mensen. Iedere bewoner brengt zijn  eigen levensverhaal en familiale achtergrond mee. Medewerkers en vrijwilligers zetten hun persoonlijkheid, professionaliteit en  talenten in om samen met de bewoners op weg te gaan en te bouwen aan een warme woon- en werkomgeving.

Keyhof is een open huis: we hechten er belang aan dat elke bewoner zijn leven op een zo goed mogelijke manier kan voortzetten, met behoud van zijn gewoontes, sociale contacten en autonomie. Keyhof stimuleert de wisselwerking tussen de buurt,  het lokale verenigingsleven en andere organisaties.

Keyhof is een kleine warme organisatie, met grote onderlinge betrokkenheid en met oog voor de mens achter elke medewerker.

Autonomie  wordt aangemoedigd zowel op individueel- als op teamniveau. Medewerkers maken én krijgen tijd voor bewoners.

Keyhof maakt samen met WZC Ter Meeren in Neerijse, WZC De Wingerd en WZC Dijlehof in Leuven deel uit van Woonzorgnet-Dijleland.

Organisatie: WZC Keyhof (Woonzorgnet-Dijleland vzw
Adres: Stroobantsstraat 75, 3040 Huldenberg

Contactpersoon voor inleefmomenten: Sarah Dupont
Telefoon: 016 479814
Email: sarah.dupont@keyhof.be