Woonzorgcentrum Engelendale

Onze organisatie kan inleefmomenten aanbieden aan zorgkundigen en verpleegkundigen.  Het is belangrijk dat toekomstige medewerkers de heel specifieke zorgwereld binnen een residentiële setting leren kennen.

Organisatie: WZC Engelendale
Adres: Vlamingdam 34, 8800 Brugge West-Vlaanderen

Contactpersoon: Rik coture
Telefoon: 050 33 68 19
Email: rik.coture@engelendalevzw.be