Woonzorgcentrum Lindelo in Lille

Woonzorgcentrum Lindelo is een modern aangepaste thuis, gericht op de begeleiding van matig tot zwaar zorgbehoevende ouderen. Wij trachten een warmmenselijke leef- en woonomgeving aan te  bieden aan 150 senioren, waarvan 120 personen met dementie én 30 lichamelijk zorgbehoevenden. Vanuit een belevingsgerichte visie bieden wij een deskundige, waardige en integrale begeleiding, met aandacht voor de verderzetting van de eigen leefstijl van de bewoners.

 

Organisatie: Woonzorgcentrum Lindelo
Adres: Kerkplein 20, 2275 Lille

Contactpersoon voor inleefmomenten: Maarten Smans
Telefoon: 014 889911
Email: maarten.smans@lindelo.be