Woonzorgcentrum Lindenhove

Wij streven naar een totaalzorg waarbij alle medewerkers elke dag vanuit een liefdevolle houding kwalitatieve zorg aanbieden met respect voor de privacy en de eigenheid van de individuele persoon.

Wij streven naar een geïntegreerde samenwerking die gekenmerkt wordt door openheid en overleg met alle betrokkenen. Onze gemotiveerde en deskundige medewerkers hebben de opdracht om met de nodige soepelheid en verantwoordelijkheidszin dagelijks in te spelen op de noden van de oudere . Wij willen alle medewerkers de nodige ruimte, vorming en middelen bieden om zich te ontplooien in hun opdracht.

Door de samenwerking met vrijwilligers, professionelen, scholen en andere externe organisaties trachten wij alle mogelijkheden te bieden om sociale contacten te stimuleren en te onderhouden.

 

Organisatie: WZC Lindenhove
Adres: Bremlaan 5 Knokke-Heist 8300 West-Vlaanderen

Contactpersoon: Lut Peeters
Telefoon: 050 63 36 00
Email: lindenhove@lindeboom.be