Woonzorgcentrum Ter Leen

Als openbare voorziening staan we open voor alle inwoners van de gemeente zonder rekening te houden met hun al dan niet toereikende financiële draagkracht, en eerbiedigen we  zijn/haar politieke, religieuze en filosofische overtuiging.

We staan ook open voor bewoners die voor de voorziening financieel minder interessant zijn.

Alle medewerkers dragen hun steentje bij in het welbevinden en de kwaliteitsvolle begeleiding,  ondersteuning en verzorging van bewoners en in de ondersteuning van de familie.

Organisatie: WZC Ter Leen
Adres: Kloosterstraat 42 Herzele 9550 Oost-Vlaanderen

Contactpersoon: Jan De Moor
Telefoon: 053 60 30 20
Email: jan.demoor@ocmw-herzele.be